P-tillatelse for forflytningshemmede

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, jfr. Forskrift av 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §8første ledd bokstav f og I og annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462.  Endret ved fostkrift 13. des 2016 nr. 1557.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy i hele Norge og EU lander på reservert parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.

Parkeringstillatelsen gir også anledning til å parkere på parkeringsplasser som er offentlig vilkårs/avgiftsbelagte etter Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18.03.2016,  uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid.

For søknadsskjema om parkeringstillatelse, legeerklæring og informasjon om forskrift om parkering for forflytninghemmede, oppsøk Servicesenteret i Kirkegata 85 eller Haugesund Parkering i Grønhauggata 4.

 

For å få tilgang til skjema på Haugesund Parkering sine nettsider må du ha installert nyeste versjon av Adobe Reader. Du kan laste ned eller oppgradere den på nettsidene til Adobe -

Utskrift