Anita Samulsen og Tove R Josephsen slutter på Skåredalen

Inspektør Anita Samuelsen og Avdelingsleder Tove R Josephsen har sine siste arbeidsdager på Skåredalen skole i uke 8. Anita starter på Bredablikk læringssenter og Tove begynner på Lillesund skole. Dagfinn Larsen overtar Anita sin stilling i mai. Inger Marie Olsen og Tony Cheec går inn i noen av arbeidsoppgavene til Tove frem til ny SFOleder blir besatt.

Utskrift