Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter ligger like ved byparken nord i Haugesund. Senteret har mange ulike tilbud for alle aldersgrupper, og er delt inn i tjenester levert fra frisklivvsentralen og tjenester rettet mot byens seniorer. Aktiviteter for byens seniorer finner du på denne siden.

På knappen "Aktivitetsplan" finner du oversikt over alle aktivitetene hele uken.  På knappen "Seniorfestivalen" finner generell informasjon om festivalen.  Når programmet blir klart vil det bli lagt inn her.

 Brosjyre om Havnaberg seniorsenter >>>

Utskrift