A/S Haugesund Sjøforsikringsselskaps stipendiefond for rektor og lærere ved Vardafjell videregående skole (tidligere Haugesund Handelsgymnasium)

Fondets hensikt er å sette rektor og lærere i stand til å foreta reiser i pedagogisk og vitenskapelig øyemed. Reiseinnberetninger gis skriftlig til fondets styre etter reisen.

Stipendiet blir utdelt av styret etter søknad og berettiget til å komme i betraktning er rektor og faste lærere som har virket ved skolen i 3 år og forplikter seg til å bli ved skolen i minst 1 år etter stipendiereisen.

Ikke eget søknadsskjema.

Søknad sendes:

Vardafjell videregående skole
v/Guttorm Undheim
Spannavegen 25
5532 Haugesund

Utskrift