Utskrift

Utskrift

Utskrift

Utskrift

Lag og foreninger

Lokal beskrivelse

I Haugesund kommune finnes over 400 lag og foreninger som kan tilby et variert og innholdsrikt tilbud av aktiviteter. Kultur, idrett og frivillighet, gjennom kommunens frivilligkoordinator, er kontaktpunktet for organisasjonene. Det finnes flere støtteordninger som har til hensikt å sikre et bredt og mangfoldig tilbud til byens innbyggere. I tillegg deler Haugesund kommune ut kulturpris, kulturstipend, idrettspris og idrettsstipend.

Haugesund kommunes kulturstipend

Kulturstipendet skal primært stimulere kunstnere og andre kulturarbeidere med tilknytning til Haugesund til videreutvikling innen sitt fagområde. Kulturstipendet er på kr 50.000 og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Søknad sendes til

Søknadsfrist 15. november.

Haugesund kommunes kulturpris
Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner m.v. anmodes om å legge frem grunngitt forslag på kandidater.

Forsalg sendes til

Frist for forslag 15. november.

Tilskudd til kunst- og kulturarrangementer

Tilskuddsordningen er opprettet for å sikre et bredt spekter av kunst- og kulturarrangementer i Haugesund. Midlene skal tjene som en motivasjon til å realisere prosjekter og en økonomisk sikkerhet for arrangørene. Det er en forutsetning av prosjektet/arrangementet har som hovedformål å formidle kunst og kultur, ikke som et virkemiddel for å selge andre varer eller tjenester.

Les kriterier for tildeling her:

pdf Retningslinjer enkeltarrangmenter

Søknadsskjema for tilskudd til kunst- og kulturarrangementer

For spørsmål knyttet til søknaden

Kontakt:

Telefon: 52 74 33 70

Haugesund kommunes idrettsstipend
Idrettsstipendet skal primært være en hjelp for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idrettsstipendet er på kr. 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Haugesund kommunes idrettspris
Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for året før har oppnådd de beste idrettslige resultater. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Søknad/forslag sendes til

Frist for søknad/forslag 15. november

Utskrift

Kompostering

Lokal beskrivelse

Hustander kan selv koompostere matrester og lignende. Tips og råd til dette kan en finne på nettsidene til Naturvernforbundet

HIM står for innsamling av avfall i Haugesundregionen, og matavfall som samles inn komposteres og blir til matjord som kan kjøpes å miljøparken på Årabrot.

Matavfall
Matavfall skal leveres til beholder med brunt lokk. Alle abonnenter skal ha fått matavfallsbeholder som på bildet ved siden av. beholderen er perforert for å hindre kondens. Posen får derved bedre holdbarhet.

Eksempel på ting som kan kastes i matavfallsbeholderen :

  • Matrester - Kjøtt - Fisk
  • Grønnsaker - Frukt - Melkeprodukter
  • Brød - Kaker - Ris
  • Pasta - Egg - Eggeskall
  • Rekeskall - Kaffegrut og kaffefilter - Teposer
  • Tørkepapir - Papirservietter

Er du fortsatt usikker? gå inn på https://sortere.no/  

Eller du kan se filmen under:

Kompost film, Him from HIM on Vimeo.

Kontakt oss

Haugesund Interkommunale Miljøverk

HIM: Telefon 52 76 50 50
E-post:
Nettadresse: www.him.as

Utskrift

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter