Om helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis lovpålagt tilbud for gravide og alle barn og unge i alderen 0 - 20 år, og deres familier.

Haugesund kommune har tre helsestasjoner for gravide og barn 0 - 5 år. Skolehelsetjenesten er knyttet til alle barne-, ungdoms- og videregående skoler. I tillegg har kommunen egen helsestasjon for ungdom på Markedet i sentrum. To helsesykepleier med kompetanse innen flerkulturell forståelse arbeider i kommunens flyktningeavdeling. 

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende. Tjenesten har et «friskfokus», og bidrar til å fremme mestring og god selvfølelse hos brukerne gjennom råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel. Ved behov henvises det til aktuelle tjenester.

Vi samarbeider med fysio- og ergoterapitjenesten, PPT, barnevern, barnehager, tannhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og kan henvise og søke råd.

Haugesund kommune har etablert Stafettlogg, som bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, ansvar fordeles og evalueres. Les mer på Stafettloggen >>>

Helsestasjon og skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med brukerne av tjenestene. Det er ønskelig med tilbakemelding dersom det er noe du som bruker ikke er fornøyd med. Dette gjøres skriftlig eller muntlig til deres faste jordmor eller helsesykepleier, eller direkte til virksomhetsleder.

Kontakt virksomhetsleder
Anne Brit Bjerkenes
Senter for barn og unge, Skåregata 101 (inngang fra Kirkegata 100)

Postadresse:
Postboks 2160
5504 Haugesund
Telefon: 52 74 41 02 / 976 20 608
E-post:

Utskrift