Bolignummer

{tab Lokal beskrivelse}

I forbindelse med folke- og boligtellingen i 2001 fikk alle som bor i flerbolighus en unik adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse har hver bolig et bolignummer. Selv om de fleste har adressen i orden, er det fremdeles mange husstander som mangler bolignummer i folkeregisteret.

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter - akkurat som alle eneboliger - skal ha sin egen adresse. Adresse er et viktig element i et velfungerende samfunn og gode basisregistre bidrar til ryddighet og effektivitet i et demokratisk samfunn.

En fullstendig adresse for en leilighet består av navn på gate/vei, nummer i gaten/veien + eventuelt en bokstav, bolignummer, postnummer og poststed. Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om leiligheten ligger i en hovedetasje, loftsetasje, underetasje eller kjelleretasje. Bokstaven og de to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre når man kommer opp trappen. Adressemerket skal være klistret på innsiden av dørkarmen på døren inn til hver leilighet. På adressemerket står gateadressen øverst og bolignummeret nederst.

Ved at folkeregisteret kjenner en leilighets bolignummer blir det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til riktig leilighet. Bolignummeret er også en forutsetning for installasjon av faste teletjenester som bredbånd og internett. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bolignummeret oppgis.

Riktige opplysninger i folkeregisteret sparer samfunnet for betydelige ressurser. Antall feilsendinger reduseres og folketellinger kan gjennomføres uten at befolkningen må fylle ut spørreskjemaer. Et godt folkeregister er grunnlaget for bedre offentlig planlegging og politikkutforming.

Husk å oppgi bolignummeret når du melder flytting til hus med flere boliger.

{tab Kontakt oss}

Skatt vest Haugaland
Postadresse: Postboks 8103
4068 STAVANGER

Besøksadresse: Karmsundgata 192
5527 HAUGESUND
Telefon: 800 80 000
Telefaks: 51 91 73 01
E-post:

Åpningstider: mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00.

Utskrift