Skolemåltid

Det ble innført gratis frukt og grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007, men ble opphevet fra og med høsten 2014. Skolefrukt og skolemelk er nå en frivilling ordning. Skolefrukt er et viktig bidrag for å gi elever et bedre kosthold og gjennom det også mer læringsutbytte. Det er rene ungdomsskoler (8.–10. trinn) og skoler med alle trinn (1.–10. trinn) som har startet opp regjeringens satsing på frukt og grønt.

– Undersøkelser viser at det er elever på ungdomstrinnet som har det dårligste kostholdet. Denne elevgruppen vil ha størst nytte av gratis frukt og grønt, og derfor er det denne gruppen som i første omgang startet med ordningen.

Denne gratisordningen er opphevet fra og med høsten 2014.

Skolefrukt kan kjøpes via abonnementsordning på www.skolefrukt.no

Skolemelk kan kjøpes via abonnementsordning på Skolemelk >>> 

Utskrift