Hjemmeundervisning

Lokal beskrivelse

I Norge har barn opplæringplikt, og denne opplæringen må ikke nødvendigvis skje i offentlig grunnskole. For å starte hjemmeundervisning må foreldrene sende et informasjonsbrev til kommunen.

Tilsyn med hjemmeundervisning
Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv gir opplæring til egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene. Tilsyn med hjemmeundervisning er hjemlet i opplæringsloven § 14-2 . Kommunen kan også innkalle eleven inn til prøver. Dersom det viser seg gjennom tilsyn at lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Kontakt oss

Utskrift