Bompenger

Lokal beskrivelse

Det har vært bompengeinnkreving i Haugesund og Tysvær fra 1. juli 2008. Karmøy kom noe senere inn i Haugalandspakken og innkrevingen her startet 2. mars 2009.

13 helautomatiske bomstasjoner er satt opp og skal gi:

  • bedre veier
  • større flyt i trafikken
  • færre trafikkulykker
  • færre støyplager
  • bedre framkomst for kollektivtrafikken
  • mer miljøvennlig veitransport

Haugalandspakken er en del av Ferde AS.  Ferde AS er ett av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i 5 regionale selskap.  Ferde AS eies av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner.  Les mer på Ferde AS sine nettsider.

Du kan lese mer om Haugalandspakken på Statens vegvesen sine nettsider.

Her kan du lese mer om prosjektene som ligger inne i Haugalandspakken. Mål som skal realiseres og først og fremst finansieres med bompenger.

Kontakt oss

Haugaland og Sunnhordland distrikt:

Postadresse : Askedalen 4, 6863 Leikanger
Besøksadresse: Kvaløygata 1, Haugesund
Telefon : 815 44 010
Telefaks : 51 91 17 91

Utskrift