Støttekontakt

Støttekontakter søkes

Har du overskudd og ønsker å bruke noe av dette på andre? Vi har behov for støttekontakter i alle aldersgrupper, både kvinner og menn. Det å være støttekontakt innebærer at en bistår en annen person som trenger det, til å få en meningsfull fritid. Det som kjennetegner alle som har vedtak om støttekontakt, er at de har fysiske eller psykiske utfordringer på den sosiale arena.

Oppdragene varierer i omfang og det vanligste er vedtak på 2-3 timer pr. uke. Det er fullt mulig å ha flere oppdrag samtidig. Som regel skjer treffene på ettermiddag/kveld, men det kan også være ønske om å treffes på dagtid. Noen vil også ha støttekontakt i helger. Hvordan timene disponeres i løpet av en uke avtales mellom støttekontakt og bruker.

Vi har behov for nye oppdragstakere som kan være støttekontakt for voksne, barn eller ungdom. Støttekontaktoppdrag kan også være aktuelt for deg som er pensjonist og opplever at du har litt tid til overs. Haugesund kommune tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser.

Det kreves ingen formell utdannelse, men vi ønsker at

  • du er en stabil og pålitelig person
  • du kan binde deg til en avtale for minimum et år
  • du evner å samarbeide og sette grenser
  • du ønsker og har glede av å hjelpe en annen person til en aktiv og meningsfull fritid
  • du må beherske norsk, og dersom du behersker flere språk eller tegnspråk i tillegg, er dette en fordel
  • du er over 18 år og kan levere godkjent politiattest
  • det er ønskelig at du disponerer bil, men dette er ikke et krav

Som støttekontakt skal du fremstå som en god rollemodell. Bruk av alkohol eller andre rusmidler i oppdraget aksepteres ikke.

Ta kontakt for mer info

Om tiltaks- og boligenheten

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte i tillegg til støttekontakter og avlastere. Støttekontaktordningen administreres fra våre kontorer i Kvalamarka 16. Vi har to konsulenter og en sekretær som arbeider aktivt med å rekruttere og følge opp støttekontakter og de har også ansvaret for utbetaling av godtgjørelsen.

Det er Vedtakskontoret som fatter vedtak om støttekontakt. Tiltaks- og boligenheten har ansvaret for å rekruttere støttekontakter og har også ansvar for den faglige oppfølgingen av dem. Tiltaks- og boligenheten inngår avtale om enkeltoppdrag med støttekontakten for den perioden og det antall timer det er gjort vedtak om.

Kontakt oss

Tiltaks- og boligenheten

Telefon: 52 74 45 30

E-post:  

Postadresse: Kvalamarka 16, 5514 Haugesund

Utskrift