Personlig assistent

Lokal beskrivelse

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du eventuelt får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Formål

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Hjelpebehov

For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenliknet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg.

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Kontakt oss

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

Utskrift