Hjelpemidler

Lokal beskrivelse

Hjelpemidlet skal bidra til at bruker får de nødvendige tekniske støtteanordninger.

Formålet med tekniske hjelpemidler er at:

  • Bruker i størst mulig grad skal kunne fungere selvstendig i praktiske aktiviteter og gjøremål i hverdagen.
  • Bruker skal være minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Kommunalt hjelpemiddellager server brukere med kortvarig behov for hjelpemidler i forbindelse med forbigående, akutt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Korttidshjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager kan rekvireres av ansatte i kommunale omsorgstjenester og fysio-/ergoterapitjenesten ved å benytte søknadsskjema for dette. Søknadsskjemaet som skal benyttes finner du i fanen til høyre.

Hjelpemiddelsentralen i Rogaland er en del av NAV, og er et vedtaksinstans for søknader om hjelpemidler det søkes om ved varig behov.

Skjemaet du finner på denne siden gjelder søknad om fysio- og ergoterapitjenester og det må krysses av i rubrikk "Vurdering av tekniske hjelpemidler". Søknadsskjemaet fås også ved henvendelse til NAV eller til Servicesenteret i kommunen.

Syns- og hørselskontakt


Synskontakt:
Synskontakt tirsdager: nord Nina Østenstad
Synskontakt tirsdager : sør Nina E Hitsøy

Hørselskontakt:
Hørsels kontakt mandager: nord Nina Østenstad   Telefon: 915 32 507
Hørsels kontakt mandager: sør Nina E. Hitsøy   Telefon: 991 03 977

Informasjonsskriv om syns- og hørselkontakt >>>

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

In English

TECHNICAL AIDS

The assistive device shall contribute to giving the user the necessary technical resources.

The purposes of technical aids are:

  • To make the user as self-reliant as possible in practical daily activities.
  • To make the user as independent of the help of others as possible.

Kommunalt hjelpemiddellager (municipal technical aids) services users with short-term needs of aids related to transient, acute illness, injury or disability.

Employees with municipal care and physical therapy/occupational therapy services can requisition short term technical aids from kommunalt hjelpemiddellager by using an application form. You’ll find the application form under the tab to the right.

Hjelpemiddelsentralen (Assistive Technology Centre) in Rogaland is a part of NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration), and is a decision-making authority for applications for assistive aids in case of long-term needs.

The application form on this page is for physical therapy and occupational therapy services, and "Vurdering av tekniske hjelpemidler" must be checked. The application form is also available via NAV, or the municipal service centre.

Utskrift