Torgsalg og bruk av kommunal grunn (standplass)

Lokal beskrivelse

Haugesund kommune leier ut torgplasser i Torggata og på rådhusplassen. I tillegg har lag og foreninger mulighetene til å låne standplasser til humanitært eller annet ideelt formål.

Torggata

 • tillatelse gis på dagtid fra kl. 11.00 – 18.00
 • det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil 
 • maks høyde på bord/stativ er 1,5 meter
 • det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling
 • det vises for øvrig til Politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold
 • torgplass avtales og betales på Servicesenteret

Rådhusplassen

 • tillatelse gis på fra kl. 08.00 – 18.00
 • det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil
 • det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling
 • det vises for øvrig til politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold
 • torgplass avtales og betales på Servicesenteret

STANDPLASSER

Standplasser kan lånes av lag og foreninger til humanitært eller annet ideelt formål.

icon Søknad om bruk av kommunal grunn (36.25 kB) (lån av standplass)

icon Situasjonskart over rådhusplassen

Nedenfor følger utdrag av reglementet som omhandler standplasser. For å få låne standplass må du ta kontakt med oss på Servicesenteret. I tillegg må skjemaet "Melding om arrangement" fylles ut. Utfylt skjema sendes/leveres Servicesenteret som må godkjenne søknaden og deretter sender det over til politiet.

---------

 • Standplasser tildeles frivillige lag og foreninger av humanitært eller annet ideelt formål, som for å finansiere sin virksomhet eller for å støtte et bestemt allmennyttig formål, selger lodd, merker, blomster, suvenirartikler, prydgjenstander og andre varer av begrenset verdi. Det kan også holdes loppemarked.
 • Standplasser kan også tildeles til kunstneriske aktiviteter, slik som sang og musikk, dans, teater eller lignende, samt til markeringer i regi av politiske partier eller andre frivillige organisasjoner.
 • På privat grunn skal grunneiers skriftlige tillatelse på forhånd være innhentet og kunne framvises på forespørsel.
 • Utdeling av annonser, reklame eller lignende eller bruk av gående, kjørende eller flygende reklame krever i følge politivedtektene § 4 melding til politiet.

Kontakt oss

Servicesenteret

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

Utskrift