Motorferdsel i utmark

Lokal beskrivelse

Vi har et eget regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hovedregelen er at motorferdsel er forbudt. Det er likevel adgang til motorferdsel for visse nytteformål som er beskrevet i regelverket. Det er også adgang til å søke kommunen om dispensasjon for bruk av motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag.

Søknad og veileder:

Søknadsskjema (pdf)

Veileder (pdf)

Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr. , Postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift