Farlig avfall

Lokal beskrivelse

Hva er farlig avfall >>>

Veiledning for farlig avfall for offentlig og private bedrifter >>>

Farlig avfall er svært skadelig for miljøet.  Det er derfor viktig å sortere ut det farlige avfallet for å sikre riktig etterbehandling.  Dersom en bedrift genererer/produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall mer enn 1 kg i året, plikter bedriften å levere  avfallet hvert år til et godkjent mottak.

Miljødirektoratet stiller krav til alle virksomheter om elektronisk deklarering fra 1. mai 2016 på farlig avfall. Det skal da gis tilstrekkelig med opplysninger om avfallet, ved innlevering, slik at vi som mottar avfallet kan behandle det på riktig måte.

Fokusområder er:

  • Farlig avfall innen bygg og rehabiliterings arbeid
  • Miljøgifter i vinduer og terrassedører
  • Grønt trykkimpregnert og brunsvart treverk som inneholder miljøgifter eks. CCA. (krom, kobber og Arsen)
  • Mur og betong (særlig det som er produsert før 1975 pga. store mengder PCB) 
  • Ulike isolasjonsmaterialer som inneholder miljøgifter som eks. bromerte flammehemmere.  

HIM kan være behjelpelig med både rådgivning og elektronisk avfallsdeklarasjon dersom det har blitt gitt elektronisk fullmakt til å gjøre det på kundens vegne.

Kontakt HIM sitt kundesenter for Næring på  52 74 50 50 –  eller via post til mailto:

HIM annonserer på nett og i lokalaviser når miljøbilen er ute. Besøk HIM sine nettsider - Trykk her>>>>

Kontakt oss

Haugesund Interkommunale Miljøverk

HIM: Telefon 52 76 50 50
E-post:
Nettadresse: www.him.as

Utskrift