Idrettsmidler

Lokal beskrivelse

Noen av tilskuddsordningene har fast søknadsfrist 15. mars hvert år.  Søknadsskjemaene til disse finner du samlet i egen fane som heter Skjema/Dokumenter.

Haugesund kommunes idrettsstipend
Idrettsstipendet skal primært være en hjelp for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idrettsstipendet er på kr. 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Haugesund kommunes idrettspris
Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som  har oppnådd de beste idrettslige resultater. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Søknad/forslag sendes: Idrettsenheten, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Søknadsfrist: 25. november

Kontaktpersoner: Virksomhetsleder idrett, Kjetil Lande telefon 52 74 33 97 og konsulent Guri Olaussen telefon 52 74 33 96. 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Knut Knutsen O.A.S. gate 4

Virksomhetsleder idrett - Kjetil Lande
Telefon: 52 74 33 97
Mobil: 917 85 236
 

Konsulent Guri Olaussen
Telefon 52 74 33 96
 

Vakttelefon innendørs idrettsanlegg - 957 40 922

Vakttelefon utendørs idrettsanlegg - 991 58 076

Haugesund Idrettspark 

Lag og foreninger

Lag og foreninger har sin egen side som du finner under Din side/Selvbetjening.  Her får du også tilgang til Tilskuddsportalen som Haugesund kommune har kjøpt inn og som er gratis for deg som bruker.

Utskrift