Tros- og livssynssamfunn

Lokal beskrivelse

Alle innbyggerne i riket har rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre, og til å danne egne trossamfunn. Ikke-religiøse livssynssamfunn har krav på tilskudd fra stat og kommune dersom de oppfyller de vilkår som følger av livssynssamfunnsloven.

Våren 2016 ble Kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 kan opptre som eget rettssubjekt. I september 2017 presenterte Kulturdepartementet forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. I tillegg til Den Norske Kirke finnes både frikirkelige menigheter og andre trossamfunn.

Hvor finner jeg informasjon om gravferdsseremonier?
Informasjon om gravferd i regi av Den norske kirke finner du på www.kirken.no. Ønsker du en gravferdsseremoni uten religiøst innhold, kan du velge humanistisk gravferd.

Hvor finner jeg informasjon om utmelding av statskirken?
Du finner utmeldingsskjema og informasjon om utmelding av statskirken på nettsidene til Den norske kirke. For å melde deg ut kan du enten møte fram på prestekontoret i det prestegjeldet der du er bosatt eller sende skriftlig melding til prestekontoret. Du må oppgi personnummer. Finn ut hvilket prestegjeld du hører til på nettsidene til Den norske kirke.

Dersom du ikke er døpt, er du heller ikke medlem av Den norske kirke. Du kan ta kontakt med Kirkerådet for å kontrollere om du eventuelt er feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister.

Kontakt oss

Haugesund kirkelige fellesråd, Kirkevergen i Haugesund:

Adresse: Skåregata 145, 5501 Haugesund
Post: Postboks 612, 5501 Haugesund
Sentralbord: 52 80 95 00
E-post:

Nettside: www.kirken.no/haugesund

Telefonen vil være betjent i kontortiden 8 - 15.30 alle dager i uken. Her kan du henvende deg om alle tjenester som kirken kan tilby. Via dette nummeret vil du også kunne treffe de kirkelige ansatte i byens menigheter, kirkekontoret og kirkegårdsarbeidere.

Besøksadresse for kirker og gravlunder:

  • Vår Frelsers kirke , Skåregata 155, 5527 Haugesund
  • Skåre kirke, Haugevegen 19, 5523 Haugesund
  • Udland kirke, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Rossabø kirke, Torvastadgata 13, 5529 Haugesund
  • Røvær bedehuskapell, 5549 Røvær
  • Vår Frelsers gravlund, Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund
  • Udland gravlund, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Christine Elisabeths gravlund, Havnaberggata , 5523 Haugesund
  • Nordre/Søndre Hauge gravlund , Kong Sverresgata , 5523 Haugesund
  • Røvær kirkegård, 5549 Røvær

Utskrift