Gravferd

Lokal beskrivelse

Informasjon om gravferd i regi av Den norske kirke finner du på kirken.no . Ønsker du en gravferdsseremoni uten religiøst innhold, kan du velge humanistisk gravferd.

Kontakt oss

Haugesund kirkelige fellesråd, Kirkevergen i Haugesund:

Adresse: Skåregata 145, 5501 Haugesund
Post: Postboks 612, 5501 Haugesund
Sentralbord: 52 80 95 00
E-post:

Nettside: www.kirken.no/haugesund

Telefonen vil være betjent i kontortiden 8 - 15.30 alle dager i uken. Her kan du henvende deg om alle tjenester som kirken kan tilby. Via dette nummeret vil du også kunne treffe de kirkelige ansatte i byens menigheter, kirkekontoret og kirkegårdsarbeidere.

Besøksadresse for kirker og gravlunder:

  • Vår Frelsers kirke , Skåregata 155, 5527 Haugesund
  • Skåre kirke, Haugevegen 19, 5523 Haugesund
  • Udland kirke, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Rossabø kirke, Torvastadgata 13, 5529 Haugesund
  • Røvær bedehuskapell, 5549 Røvær
  • Vår Frelsers gravlund, Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund
  • Udland gravlund, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund
  • Christine Elisabeths gravlund, Havnaberggata , 5523 Haugesund
  • Nordre/Søndre Hauge gravlund , Kong Sverresgata , 5523 Haugesund
  • Røvær kirkegård, 5549 Røvær

Utskrift