Sykehjem

Lokal beskrivelse

Haugesund kommune har tre omsorgssenter og ett helsehus som tilbyr sykehjemsplasser.

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Her finnes Udland omsorgssenter med sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagavdeling.

Haraldsvang omsorgssenter inneholder dagavdeling, produksjonskjøkken og sykehjem med avdelinger for personer med demens, samt en somatisk avdeling.

Vardafjell helsehus blir for tiden rehabilitert og forventes åpnet igjen i februar 2018.

Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter ligger i søndre bydel, og har langtidsavdeling og avdeling for personer med demens, samt dagavdeling.

Kontakt oss

Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Besøksadresse: Dikterveien 29, 5538 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160 5504 Haugesund
Telefon: 52 74 46 00 (sentralbord)
Hjemmetjenesten: 52 74 41 77
Enhetsleder Kristin D. Vika

Haraldsvang omsorgssenter
Besøksadresse: Framveien 6, 5519 Haugesund

Postadresse:Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon: 52 74 43 00 (sentralbord)
Telefaks 52 74 43 01
Enhetsleder Knut Rune Lindkvist

Vardafjell sykehjem (er en avdeling under Haraldsvang omsorgssenter)
Besøksadresse: Fjellvegen 19, 5532 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon 52 74 48 30
Enhetsleder: Knut Rune Lindkvist

Udland omsorgssenter
Besøksadresse: Stallveien 30, 5517 Haugesund

Postadresse:Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon: 52 71 07 00/ 01
Telefax: 52 71 07 50
Enhetsleder: Eli Kristoffersen

Utskrift