Personlig bistand

Lokal beskrivelse

Hjemmesykepleie (personlig hjelp) er en tjenete som ytes av hjemmetjenesten som har ca. 250 ansatte fordelt på ca. 150 årsverk i enheten, og er en av de største enhetene i kommunen. Bilparken består av omtrent 60 biler, som er stadig ute på tjenesteoppdrag.

Kontakt oss

Sentralbord tlf. 52 74 49 00

Åpningstider: mandag til fredag kl. 08.00-15.30.  Telefon mellom kl. 17.00 - 19.00: 52 74 49 00

Besøksadresse:
Karmsundgata 51, 5531 Haugesund (Gamle Meieriet)

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Faks: 52 74 41 41

Virksomhetsleder helse og hjemmetjenester
Tone B. Steinsvåg
Tlf. 52 74 41 11

Enhetsleder hjemmetjenesten
Tlf. 52 74 49 02

Avdelingsleder sone sør
Tlf. 52 74 49 03

Fagansvarlig sone sør: 
tlf. 52 74 49 14 / 15

Avdelingsleder sone øst
Tlf: 52 74 49 04

Fagansvarlig sone øst:
tlf. 52 74 49 12 / 13

Avdelingsleder sone nord
Tlf. 52 74 49 05

Fagansvarlig sone nord:
tlf. 52 74 49 10 / 11

Avdelingsleder natt/dagavdelingene
Tlf. 52 74 49 01

 

Ansvarlig enhet

Hjemmetjenesten har sine lokaler i 1. etasje på "Gamle Meieriet" i Karmsundgata 51.

Enheten gir tjenester som personlig og praktisk hjelp gjennom hele døgnet til innbyggere i alle aldre, og ikke bare eldre mennesker. Mange bruker forstatt begrepene hjemmesykepleie og hjemmehjelp om tjenester som gis fra enheten. Hjemmetjenester er organisatorisk delt inn i tre soner (nord, øst og sør), i tillegg til nattpatruljen.

Telefontid: Kveld fra kl. 17.00 – 19.00. Dette gjelder beskjeder som ikke kan vente til neste dag. 

Utskrift