Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ammeveiledning

Ammeveiledning,  for kvinner bosatt i Haugesund, henvist, helsesykepleier/jordmor

Helsestasjon 0 - 5 år

Informasjon om Bleikemyr, Rossabø og Sentrum helsestasjoner

Helsestasjon for ungdom

Tilbud til ungdom
fra 13 - 20 år.

Jordmor

Informasjon om jordmortjenesten

Skolehelse

Informasjon om skolehelsetjeneste på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Om oss

Informasjon om helsestasjon og skolehelsetjeneste

Flyktninger og asylsøkere

Helsetilbud til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

 

Utskrift