Strålevern

Lokal beskrivelse

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Oppkonsentrering av større mengder radon innendørs kan utgjøre en helsefare. Haugesund har en geologi som gjør at det lokalt er små verdier av radon i bygg. Det bør tas hensyn til dette ved oppføring av nye bygg. I eksisterende bygg kan radon måles, og evt tiltak for å redusere konsentrasjon kan iverksettes. Utfyllende informasjon om blant annet målemetoder, tiltak og aktuelle firma finnes hos Statens strålevern. Du finner også informasjon om byggtekniske tiltak mot radon på Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sine nettsider.

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling.

Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge. Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling.

Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen. Statens strålevern har standardlaboratorier for måling av stråledose og radioaktivitet.

Kontakt oss

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Grini næringspark 13
1361 Østerås.

Telefon:             67 16 25 00
Vakttelefon:      67 16 26 00
Pressetelefon:  67 16 26 60

https://www.dsa.no/

Utskrift