Tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunene

Det er et krav at kommunene skal ha øyeblikkelig hjelp (ØH) senger tilgjengelig. Det vil si at pasienter som er for syke til å være hjemme, men for friske til å bli innlagt på sykehus, har krav på et kommunalt tilbud. En såkalt hasteplass.

Årsak til innleggelse

Det kan være flere årsaker til at noen trenger en slik innleggelse. Det kan skyldes akutt oppstått sykdom eller forverring av kronisk sykdom, akutt skade eller endring i funksjonsnivå. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.

Innleggelse 

På ØH kommer pasienter som legges inn fra enten fastlege etter avtale med kommunens faste lege, eller legevakt. ØH har lege tilstede alle hverdager. Det forventes at pasientene har kort liggetid og at pasienten vil komme seg under oppholdet når tiltak settes i gang. Anslagsvis liggetid er 3-5 døgn.

Samarbeid

Haugesund kommune selger denne type sengeplasser til flere omkringliggende kommuner som Sveio, Utsira, Bokn, Vindafjord og Etne. ØH-tilbudet finner du i 6. etasje på revmatismesykehuset hvor kommunens nye enhet Sentrum behandlingssenter er lokalisert.

Besøksadresse
Karmsundgata 134
5528 Haugesund
Telefon: 52 74 38 00

Utskrift