Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kompetanse og utvikling

Rammeplanen

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådde i kraft 01.08.2017: Rammeplanen

Haugesundsbarnehagene skal i perioden 2017-2019 ha fokus på utvalgte kjernekomponenter i ny rammeplan.

PLAN_FOR_IMPLEMENTERING_AV_NY_RAMMEPLAN.pdf

Kompetanseplan

Strategisk kompetanseplan for Haugesundsbarnehagene er utarbeidet med bakgrunn i nasjonale føringer og lokale satsinger.

Kompetanseplan_barnehagene__2015-2020__-_tiltak_2016-2018.pdf

Verktøykassen

Verktøykassen er et lokalt utarbeidet program for kompetanseheving i barnehagen. I løpet av perioden 2011-2016 har tilsammen 15 barnehager gjennomført det 3-årige programmet. Kompetansen implementeres videre gjennom nettverksarbeid, samt ulike tiltak iverksatt av arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen for implementering av Verktøykassen består av:

Hilde Lunde Johannessen - Lysskar barnehage

Ingvild Dahl Lien - Espira Bjørgene barnehage

Tone Cathrin Byrkjeland - Kvala barnehage

Torunn Dahlstrøm - pedagogisk støtteenhet

Maren Monclair Pedersen - avdeling barnehage

 

 

I november 2017 arrangeres kursdag med fokus på kjernekomponenter fra programmet "Verktøykassen":

Kursdag_for_barnehager_-_Tanja_Uggerud_10.11.17.pdf

For påmelding: Kursportal

Være sammen

Være sammen er et kompetanseløft med fokus på tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Satsingen har fokus på å implementere den varme og grensesettende voksenstilen. I Haugesund har 16 barnehager hatt to eller flere medarbeidere på veilederkurs, og bruker aktivt terorien samt materiellet utarbeidet for å stykre barnas evne til medvirkning, konfliktløsing og lekekompetanse.

Nettside: Være sammen

 Kompetansen implementeres videre gjennom nettverksarbeid, samt ulike tiltak iverksatt av arbeidsgruppe.

 

Arbeidsgruppe for implementering av Være sammen består av:

Jorunn Wathne - Sagatun barnehage

Randi Johansen - IOGT barnehage

Hilde Haugland - pedagogisk støtteenhet

Siv Hilde Dalen - pedagogisk støtteenhet

Elisabeth Nygaard - avdeling barnehage

 

Idebank:

Foreldrebrosjyre_være_sammen.pdf

være_sammen_sangen_med_symboler.pdf

De yngste barna

" De yngste barna" har vært ett tverrkommunalt samarbeid, hvor bidragsyter og forelesere har vært Styd kommunikasjon med Line Melvold som hovedansvarlig. 12 barnehager i Haugesund er med i satsingen.

Målsettingen med satsingen er å øke barnehagepersonalets felles forståelse og kompetanse i arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Kjernekomponentene er:

*  Tilknytnings- og relasjonsteori

*  Speilingsteori

*  De yngste barna i lek og samspill

* De yngste barna – språkutvikling og språkstimulering

     

 Her er noen av foredragene til Line Melvold:

Presentasjon_Line_Melvold_3_mars-16.pdf

mai_2016_ledere-gr1.pdf

Melvold_og_Stubsjøen_sept_16.pdf

De_yngste_barna_-_Line_Melvold_november_2016.pdf

Line_Melvold_mars_2017.pdf

Insight

Insight (tidl. PULS):

Systematisk kvalitetsarbeid i skole og barnehage:

Hensikten med Insight er å styrke skolenes og barnehagenes kapasitet gjennom arbeid med refleksjon over egen praksis og samskaping av konkrete mål og tiltak. Conexus Insight er både et analyseverktøy og et prosessverktøy.

https://insight.conexus.no/kommune/membership/login.aspx

Kompetanse for mangfold

Nasjonal satsing i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Målet med satsingen er ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

To barnehager (Hemmingstad og Espira Skåredalen) deltar i satsingen sammen med tre skoler. Oppstart høsten 2017

Idebank/ ressurser:

Samarbeid_barnehage-hjem_og_språkstimulering_for_minoritetsbarn_i_barnehagen.pdf

KOMMUNIKASJONSPERM_-__FLERSPRAKLIGE_BARN_OG_FORELDRE.pdf

NAFO_Ressurshefte_Barnehageansatte_1_korr.pdf

Realfagsatsing

 Oppstart i løpet av 2018

Utskrift E-post