Lenker og ressurser

itslearning

itslearning

Facebook

facebook skoler

SMS-meldinger

Slik bruker du mobiltelefonen til å sende meldinger til skolen

Det er viktig at de foresatte skriver inn riktig klasse på SMS-en slik at meldingen kan leses av kontaktlærer.

Slik gjør du:SMS«SALTVEIT 1A Per er syk i dag. Mvh Helge Hansson» Meldingen sendes til 26199.
Husk det må være mellomrom mellom Saltveit og klasse. Det må ikke være mellomrom mellom klasse og bokstav (2 A kommer ikke fram!). Det må være mellomrom mellom bokstav og meldingen.

Det er kun foresatte i 1. klasse som får automatisk svar fra skolen.
Meldinger sendt til kontaktlærerne i 1. til 4. klasse blir også sett av SFO. Det er ikke nødvendig å sende samme meldingen til skole og SFO.

Når brukes SMS til skolen:
• Når en elev har vært syk eller er uforberedt.
• Melding om tannlege- legebesøk, all annen info
• Søknad om fri for 1 dag (søknad om flere dager på eget skjema se nettsidene)• Skolen forventer SMS hver dag eleven er syk.
• Når elever får spysjuke skal de være hjemme 48 timer etter siste oppkast.
• Meldingen fungerer som foreldrenes underskrift

Foreldrepulsen

IKT

IKT-plan er Senter for IKT i utdanningens plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen.

Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene.

Denne planen bruker skolene i Haugesund kommune fra og med våren 2016.
Klikk HER for å se planen.

Lenker

 

Salaby     Skolearena     Bibben      Moava  

Høyfrekvente ord     Vokal     Puls     NULLMOBBING 

Utskrift