Prøver for voksne innvandrere

Norskprøve

Påmelding til prøven: Klikk her

Vil du øve før prøven? Klikk her

Samfunnskunnskapsprøve

Påmelding til prøven: Klikk her

Vil du øve før prøven? Klikk her

Statsborgerprøven

Påmelding til prøven: Klikk her

Vil du øve før prøven? Klikk her 

Fritak

Du kan søke om fritak for opplæring/gjennomføring av prøve i norsk og samfunnskunnskap dersom du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samisk og samfunnsfag. Dette har du foreksempel hvis du har fullført norsk grunnskole eller videregående skole med karakter/vitnemål/kompetansebevis i fagene norsk og samfunnsfag. For mer informasjon om flere fritaksgrunner, klikk på lenken under.

Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.