Virksomhet Bolig i hurtigarbeid på Risøy

Vi begynner nå å nærme oss målet med ferdigstillelse av leilighetene på Risøytunet og håper det kan bli gode boliger og ett godt bomiljø for de som nå er kommet til byen for å bo trygt og godt her. Kommunens mål er at alle skal bo trygt og godt i Haugesund – og nå spesielt de som kommer som flyktninger til vårt land og vår by.

Mur-byggene på Risøy har i mange år blitt brukt som kommunale utleieboliger med sosialt hovedformål. Bygningsmassen har over tid hatt stor slitasje og bar nå preg av stort renoverings- og oppussingsbehov. Hele kvartalet ble høsten 2021 avviklet som kommunalt botilbud, og kommunens plan var å selge samtlige bygg i kvartalet. Da krigen brøt ut i Ukraina våren 2022 ble kommunen utfordret til mottak og bosetting av et stort antall flykninger, og det ble igjen behov for de kommunale boligene på Risøy. Salgsplaner ble satt på vent, og 30 av boenhetene skulle på kort tid klargjøres for å kunne bosette flyktninger på kort varsel. Virksomhet bolig, som bare uker før hadde fullført utflytting, rydding og låst av alle boligene, fikk nå i oppgave å igjen gjøre klart for innflytting. De første beboerne kunne stå på trappa allerede uken etter. Virksomheten snudde seg fort rundt og planla for ny og stor aktivitet på Risøytunet.

Leilighetene hadde store oppgraderingsbehov, noen måtte totalrenoveres – andre var i behov av tunge oppussings oppgaver. Det ble raskt utarbeidet oversikt over i de forskjellige leilighetene. Mange av byens håndverkerbedrifter som kommunen har avtaler med, ble kontaktet og utfordret til å stille med stort mannskap på kort varsel. Og de stilte opp! Virksomhetens egne ansatte gikk i forkant av kontraktørene og kartla, lagte arbeidsordre, foretok nødvendig rivningsarbeid og koordinerte et stort antall fagfolk på stedet. Vi har sjekket at alt fungerer som det skal i alle leiligheter som nå igjen skulle tas i bruk. Alle leiligheter skulle igjen godkjennes teknisk for beboelse og utleie, romløsning, rømningsveier, vindu og dører, ventilasjon, brannvarslere og slukkeapparater. Alt skulle fungere forskriftsmessig. 5 av virksomhetens 7 driftsoperatører har jobbet bare med boligene på Risøy i denne perioden med klargjøring av  boliger for flyktninger. De har jobbet side om side med kontraktører som har bistått med byggetjenester og snekkerarbeid, rørleggere som har sjekket og utbedret rør og avløp, byttet ødelagte kraner og satt inn og reparert baderoms interiør. Elektrikere har sjekket alt av brytere og stikkontakter, byttet enkelte sikringstavler og lyskilder. Malerfirma har malt om alle leiligheter i bygg for bygg, etter hvert som byggearbeider og renovering er blitt ferdigstilt. Kommunens egen renholdsavdeling har vasket ut alle leilighetene, slik at de nå er klare for innflytting. Mange små og store arbeidsoppgaver har blitt løst av kommunens egne ansatte, også fra andre virksomheter og tjenesteområder. Vi har bl.a. hatt en stor jobb med bytting av låser i alle ytter- og leilighetsdører, og sliping av nye nøkler. Det har vært koordinerende oppgaver som har krevd mye fagkunnskap, som vi er heldig å ha i egen virksomhet og avdeling. Samarbeidet med våre kontraktører og andre virksomheter internt i kommunen, har vært fantastisk godt. Alle har bidratt med det de kan og mange har gitt en hjelpende hånd når vi har spurt.

Midt oppi arbeidet fikk Virksomhet Bolig mye medieoppmerksomhet fra media, Haugesunds avis, NRK TV og Radio har vært på befaring og laget reportasjer i samarbeid med våre ansatte.

Vi ønsker å gi honnør til driftsoperatørene i Virksomhet bolig og avdeling for boligdrift, som har stått på og hatt uvanlig krevende arbeid i denne perioden. Vi vil også takke våre kontraktører som har bistått raskt og med stor kapasitet.

Sammen har de gjort en formidabel jobb!