Vegstenging Strandgata og Haraldsgata

Fra og med 02.06.21 vil det bli utført arbeid som medfører vegstenging i Strandgata og Haraldsgata.

Kontaktperson Vassbakk & Stol
Kjell Oddvar Svendsen
Telefon 926 96 292
E-post kjelloddvar.svendsen@vassbakk.no

Revidert skiltplan