Vegarbeid i Torggata, Sørhauggata og Skjoldavegen

I perioden 01.06 - 30.09.21 vil det pågå vegarbeid i Torggata, Sørhauggata og Skjoldavegen. Arbeidet vil medføre vegstenging.

 

Arbeidet deles inn i to faser, inkludert vegstenging i to kryss over to netter.

  • Dato for vegstengingen blir varslet av entreprenør minimum to dager i forveien til Haugesund kommune, alle utrykningsenheter og alle buss-selskaper.

Arbeidet medfører redusert fremkommelighet, redusert parkeringsmuligheter og flytting av bussholdeplass.

Myke trafikanter er ivaretatt ved utvidet bruk av byggegjerder og blir henvist til motsatt fortau.

  • Entreprenør har dialog med alle butikker langs arbeidsområdet. Butikkene skal ikke få inngang sperret.
  • Entreprenør har dialog med buss-selskapet for omlegging av bussholdeplass.
  • Entreprenør skal i forkant av oppstart informere om arbeidet til lokale media.

Kontaktperson

Birkeland AS

Egil Halleland, Anleggsleder

Telefon 52 81 86 80   
Mobil 952 14 110

Henrik Nes Knutsen, Prosjektleder/kalkulatør

Telefon 52 81 86 80
Mobil 98 63 07 90

 

Fase1

Fase 1 nærbilde

Fase 2

Nattarbeid 1

Nattarbeid 2
 

Mer detaljert plan (lagt til 31.05.21)

Fase 1 – Graving fra kiosk til påkobling for høyspent, mellom trær. Blitt litt innsnevring akkurat ved påkoblingspunkt.

Fase 2 – Kryssing av Sørhauggata fra kiosk til fortau. Tar med oss kabler som skal over og får lukket grøften. Stenger et og et felt og legger stålplater over før det fylles igjen. Må tas på natten.

Fase 3 – Fortsetter med grøften som skal gå ned langs Torggata og til Haraldsgata. Legger gangbroer over til innganger.

Fase 4 – Kryssing av Sørhauggata fra kiosk til fortau. Samme fremgangsmåte som i fase 2. Pga. det er så mange kabler som skal over så må det bli 2 grøfter. Grøften som skal mot Haraldsgata blir allerede 2 meter brei. Må tas på natten. Her må busstopp flyttes.

Fase 5 – Fortsetter med grøften som skal gå langs Sørhauggata mot Skjoldavegen.

Fase 6 – Graving i fortauet. Ved graving så vil maskinen måtte stå i et felt.

Fase 7 – Nattarbeid nr. 1. Stenger her Skjoldavegen fra Rema 1000 og opp til krysset. Vanskelig å si en dato på dette. Arbeid i byen går aldri helt som planlagt, og det blir ofte mer arbeid underveis. Melder fra til både Hege og Per Ivar når vi nærmer oss.

Fase 8 – Nattarbeid nr. 2. Stenger her Sørhauggata foran parkeringshuset.

Fase 9 – Arbeid i fortau langs Skjoldavegen. Grøften går i fortauet for å ikke berøre rød sykkel-asfalt. Blir innsnevring fra skjøtepunkt.

Fase 10 – Grøft på fremside av parkeringshus for gatelys, Haugesund kommune.