Utvider sansehagen ved Haraldsvang sykehjem

Park avdelingen utvider i disse dager sansehagen ved Haraldsvang sykehjem. 

Arbeidet med Haraldsvang sykehjem sin nye sansehage, går gradvis fremover. I dag ble hønsehuset ferdigstilt.Her skal de ansatte selv drive med høns. Dette til glede for alle beboerne. 

Sansehagen er ferdig rundt desember. 

Hønsehus i sansehagen Vegard Forberg Tidligere var det et lite område på sørsiden som kunne benyttes som uteområde. Nå blir hele gressarealet i vest knyttet sammen med uteplassen ved fagavdelingen. Det blir laget tilkomstveger som er universell tilrettelagt og et strekk for de sprekeste. Det bygges et overbygg på den nedre plassen og en innglasset hagestue m/hønsehus på den øvre plassen. 

Alle stiene blir belyst med pullerter. 

Det er også bestilt inn nye benker og bord til hagen. 

På den øvre delen blir det anlagt 7 store plantekasser som skal benyttes som skolehage. Her vil skoler i område kunne dyrke frem grønnsaker. Dette til glede for beboerne.

Hele Hagen vil bli gjerdet inn og vil kunne brukes av alle som bor på sykehjemmet.