Synkehullet i Haukelivegen tettes

I dag begynte Vassbakk & Stol å kjøre steinmasser fra Flotmyr til synkehullet. Steinmassene er overskudd fra prosjektet i Stavangergata. Selve tunnellen er nå tettet og arbeidet med å fylle opp krateret er påbegynt.

Det gjenstår enda mye arbeid:

  • Det skal fraktes ca. 2000 m3 stein fra Flotmyr.
  • Det skal legges nye 1000 mm overvannsrør.
  • Kabler skal legges tilbake på plass.
  • Det skal settes kantstein og lage vei og fortau.

Arbeidet forventes å bli ferdig i løpet av januar.

Stengt for gjennomkjøring mens arbeidet pågår
Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring frem til 31. januar 2022. Myke trafikanter går via Kopervikgata og fortau blir gjerdet inn. Berørte beboere og media informeres om forlengelsen.

Kontaktperson
Kjell Oddvar Svendsen, Vassbakk & Stol
E-post: kjelloddvar.svendsen@vassbakk.no
Telefon: 926 96 292