Stengt veg i Oscargate og deler av Kirkegata

Det blir stengt veg i Oscarsgate og deler av Kirkegata til og med 31.12.22.

Vegstenging skjer i forbindelse med oppsetting av nytt leilighetsbygg og oppgradering av vegareal.

Myke trafikanter blir henvist til alternativ trase.

Vassbakk & Stol AS ved Kenneth Knutsen telefonnummer 92 21 14 41