Skåregata 79 rives

Like over påskeferien vil Skåregata 79 bli revet. Skåregata (bak Markedet) vil være stengt for gjennomkjøring de dagene selve bygget blir revet.

Utover dette sperres halve gateløpet i anleggsperioden. Parkeringene langs Markedet vil bli fjernet midlertidig til fordel for et åpnet gateløp. 

Det vil bli opparbeidet ny sykkelparkering for 18 sykler på denne tomta. Området vil bli beplantet med trær og bli godt opplyst.

Om alt klaffer, står denne parken ferdig til 17 mai.

Utomhusplan (PDF, 3 MB)

Kart og vegstenging

På grunn av at Skåregata 79 bak Markedet skal rives vil vegen bli stengt for gjennomkjøring. Myke trafikanter vil kunne passere på motsatt fortau. Arbeidet med riving vil pågå i perioden 19.04-08.05.2022

Etter at huset er revet vil det bli ett åpent kjørefelt nordover i perioden frem til 30.05.2022.

 
 

Ansvarlig entreprenør:
Risa AS
V/ Bjørn Einar Vikane
Telefon: 47275697