Reparasjon av gangvegen fra Vangen nord mot Elvegård

I perioden fra 04.04 – 31.05 vil gangvegen fra Vangen og nordover mot Elvegård blir opprustet.

Det blir utskiftning av toppdekke på tursti-trase, samt etablering av sidegrøfter (veiter) for å unngå vanntilførsel på tursti.

For å minimere risiko blir GS stengt for myke trafikanter over 5 etapper.

Myke trafikanter blir henvist til å følge alternative ruter som blir skiltet.

Kontaktperson entreprenør
Vassbakk & Stol AS
v/ Simon Vegard Larsen
Mobil: 928 35 399