Reasfaltering i Knut Knutsen O.A.S. gate og sidegater

Arbeidet pågår natt til 18. mai kl. 00.15 – 05.45.

Arbeidet er veldig væravhengig og vil foregå inntil 4 netter.

Skiltene blir tatt vekk/blendet etter hvert som arbeidet blir ferdig.

Alle skilter blir blendet/fjernet, bortsett fra skiltene "parkering forbudt". Vegen blir åpnet for trafikk på dagtid.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Lindanger
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 24
Mobil 917 20 724