Det blir innført parkeringssone på Indre kai etter en grundig vurdering i samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet og skilt.

Deler av gata blir nå regulert med parkering forbudt etter en grundig vurdering i samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet og skilt.

Deler av Rekavikgata er blitt oppgradert med nye fortau, kantstein og asfalt. Vegen er i gjennomsnitt 4,5 meter.