Endring av parkering i Rekavikgata

Deler av Rekavikgata er blitt oppgradert med nye fortau, kantstein og asfalt. Vegen er i gjennomsnitt 4,5 meter.

Gaten er nå regulert med parkering forbudt etter en grundig vurdering av samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet og skilt.

I samarbeidsgruppen sitter det representanter fra Statens Vegvesen, Politiet, Rogaland fylkeskommune, Haugesund parkering, Teknisk enhet og Enhet for byutvikling i kommunen. 

Endringer er gjort på grunn av behov for økt fremkommelighet for store kjøretøy som brannbiler, ambulanse, renovasjon og brøytebiler. I tillegg vil fjerning av gateparkering øke siktsonen for myke trafikanter som ferdes i gaten.

Målet er at Rekavikgata skal oppleves som sikkert og trygt å ferdes i.

Det er nå endret gateparkering i Rekavikgata i Haugesund - Klikk for stort bildeNy gateparkering i Rekavikgata Illustrasjon