Oppgradering av uteområdet ved Servicesenteret

Mandag 2. mai starter arbeidet opp med oppgradering av uteområdet ved Servicesenteret i Kirkegata 85. 

Det skal blant annet anlegges ny og bredere tilkomstveg ned til garasjen, ny belysning, skifer ved inngangen og nye sykkelstativ. 

I en periode vil det bli varslet kortere åpningstid ved Servicesenteret. Arbeidet er planlagt å berøre innbyggerne minst mulig. 

Kontaktinformasjon

Vegard Forberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 03
Mobil 481 20 885