Oppgradering av fontenen på rådhusplassen

Etter flere år uten lys har fontenen nå fått tolv nye lyskastere. Arbeidet er en del av et stort samarbeidsprosjekt i Knut Knutsens OAS gate fra Maritim utescene og helt opp til Kirkegata og Rådhusgaten.

Målrettet samarbeid
Totalt tolv aktører har samarbeidet om et felles mål om å etablere god fremtidsrettet infrastruktur. Ikke bare for Knut Knutsens gate og fontenen, men kommunale bygg langs traseen har også fått utbedret vann og avløpsrør, strøm, gate- og parklys, fiber og mer.

Videre oppgraderinger
Det er også tatt høyde for videre oppgradering i tilstøtende nordgående gater til Knut Knutsens gate, spesielt med tanke på fremtidig oppgradering av byens strømnett, fiber og gatelys. Prosjektet har pågått cirka ett år med fysisk oppstart rundt 1. mars 2021. Nå gjenstår bare noen opsjoner i prosjektet i Rådhusgata i sørgående retning mot Haugesund sjukehus og høgskolen som vi håper å få fullført tidlig 2022.

Oppgradert fontene
Fontenen på rådhusplassen har vært mørklagt og tidvis ute av drift i flere år, nå er så godt som alt elektroteknisk byttet ut. Vi har i dag en helt annen driftssikkerhet og ikke minst vesentlig bedret forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet for kommunens personell som skal drifte og vedlikeholde fontenen i den kommende tid. Til våren (eller før) får fontenen en grundig vask og fontenen vil fremstå i all sin prakt når vannet bruser igjen.

Store forberedelser
Fasade belysning på selve rådhuset, belysning inne på selve rådhusplassen og gaten foran Rådhuset er fortsatt gammelt og slitt. 80 år gamle strømkabler er preget av vanninntrenging og tilhørende jordfeil/kortslutning og har sårt behov for å bli byttet ut. Vi har derfor gjort store forberedelser i øvre del av rådhusplassen og hensynstatt fremtidige behov knyttet belysning, kommunikasjonsutstyr og ikkje minst strøm uttak til ulike arrangementer enten det dreier seg om en liten bod på Julemarked eller store konserter som nå etter hvert kan gjennomføres uten bruk av støyende/skjemmende dieselaggregat.

Mye bra i vente
Klarer så mange kommunale etater og private aktører samarbeide på denne måten fremover har byens borgere mye bra å se frem til og ikke minst til en vesentlig lavere kostnad en om hver enkelt aktør skulle stått alene.

Vi har mye spennende å glede oss til i 2022 og 2023 som vi nå har lagt et solid grunnlag for.

Tor Andre Johannesen

 

 

 

 

Tor Andre Johannesen