Nytt sykkelfelt i Skåregata

Gladnyhet til alle som sykler i Haugesund sentrum. Snart starter kommunen arbeidet på nytt sykkelfelt i Skåregata, fra Byparken i nord til Rådhusplassen i sør. 

Satsingen på syklistene fortsetter i Haugesund kommune. Nå går kommunen i gang å lage sykkelfelt på vestsiden av Skåregata. Den nye sykkelvegen, som vil gå imot kjøreretningen, blir ca. en kilometer lang og vil gå fra Oscars gate ved Byparken i nord til Knutsen OAS gate ved Rådhusplassen i sør. Bredden på sykkelfeltet vil variere fra 1,5 meter til 2,2 meter og en vil få plass til varelevering ved Thon Partner Hotel Saga og «dropsone» ved Helsehuset. I tillegg benytter kommunen, Telia, Haugaland Kraft, Fagne, Rogaland Fylkeskommune og Haugesund kommune IKT anledningen til å oppgradere med diverse tekniske løsninger. Blant annet vil det komme flere nye veglys – som vil bedre sikten og dermed øke trafikksikkerheten.    

Parkeringsplasser flyttes 

Sykkeltiltaket i Skåregata vil føre til at gateparkeringen må plasseres på østsiden, altså på motsatt side enn i dag.  Det resulterer i at antall parkeringsplasser blir redusert fra 84 til 72. Øvrige parkeringsplasser eller privat parkering på tomt blir ikke berørt.  De fire taxiholdeplassene blir beholdt, men blir flyttet til motsatt side av gaten. Nytt parkeringsskilt kommer etter hvert og flytting av parkeringsplasser vil skje våren 2023. 

Oppstart  

Arbeidet på den nye sykkelvegen starter opp sommeren 2022, og vi håper alt står ferdig i løpet av året. Maling av rødt felt krever mye fint vær og vil mest sannsynlig skje i april 2023. Vi jobber som alltid for at det blir minst mulig trøbbel for de som bor i området i anleggsperioden. Vi bygger byen i lag, nabolag for nabolag. 

 

Fra sykkelfeltet i Skjoldavegen Idar Høviskeland Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Lindanger
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 24
Mobil 917 20 724