Ny sykkelveg i Floravegen

Haugesund kommune har fokus på de som sykler i byen vår. Derfor arbeider vi for å tilrettelegge nye sykkelveger i tillegg til fortau. Nå står Floravegen for tur.

Det er en strekning på om lag 800 meter i Floravegen som nå skal oppgraderes. Når arbeidet er ferdig vil det være nytt fortau, egen sykkelveg og gate. Det vil også være fokus å bedre sikten for de kjører i området og det vil derfor gjøres noen mindre justeringer for å bedre dette. Det handler om sikkerhet og trygg skolevei.

Belysning
Når vi setter i gang med dette arbeidet vil vi også ha fokus på belysning. Nytt lys gir også bedre sikt på mørke kvelder som øker trafikksikkerheten også med tanke på opphøyde gangfelt. 

Samarbeid
Det er viktig for oss å samarbeide med aktuelle aktører når vi setter i gang med større prosjekter. I dette tilfellet vil flere samarbeide for at resultatet skal bli best mulig. Vann og avløp blir oppgradert. Telia, Haugaland kraft fiber, Fagne og vår egen IKT-avdeling samarbeider for å få nødvendige kabler og fiberkabler i jorda.

Oppstart
Arbeidet starter opp rundt 20. juni 2022 og vi håper alt står ferdig tidlig vår 2023. Vi jobber for at det blir minst mulig trøbbel for de som bor i området i anleggsperioden.

Vi bygger byen i lag, nabolag for nabolag.

Prosjektet ny sykkelveg i Floravegen (PDF, 263 kB)

Nå starter arbeidet med ny sykkelveg i Floravegen - Klikk for stort bildeNy sykkelveg i Floravegen Tor Inge Vormedal  

Kontaktinformasjon

Andreas Nordal
Ingeniør
E-post
Mobil 926 25 643