Hogst ved Vardafjellet

Fra slutten av november og ut året vil vi fjerne trær som er plantet på og rundt Vardafjellet. Dette utgjøre nærmere 1000 kubikk med tømmer som har vært klar til å hogges en stund.

Siden hogstfeltet er modent for å tas har Teknisk enhet, Enhet for byutvikling og Kultur Idrett og frivilligheten planlagt dette arbeidet sammen. AT-skog er leid inn for å gjennomføre hogsten. 

Gevinst
Det er ventet at Haugesund kommune får et overskudd på ca. 90 000,- når arbeidet er utført. Dette overføres til driftsmidler i kommunen slik at en kan utføre oppgaver som står på vent. 

Bra for innbyggerne
Dette prosjektet er veldig bra for de som liker å bevege seg i skog og mark. Her vil det nå bli mye bedre fremkommelighet i området som er bra for folkehelsen. Det at en nå fjerner hogstmodent tømmer er også bra for miljøet. Gamle råtne trær blir fjernet og vi vil plante nye trær i området. Området vil bli åpent og oversiktlig.

Vi start snart med å fjerne hogstmodent tømmer på Vardafjellet - Klikk for stort bilde
Vi start snart med å fjerne hogstmodent tømmer på Vardafjellet - Klikk for stort bilde