Haukelivegen stengt

Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring siden 9. mars 2021. Vi arbeider med å reparere skadene etter synkehullet som oppstod. På grunn av utfordringer og mer arbeid enn antatt vil vegen være stengt frem til januar 2022. 

Det har foregått arbeider inne i tunnelen kontinuerlig. Det er betongarbeidene som er tidkrevende. Selve forstøtningsmuren som skal tette hullet er en massiv betongkonstruksjon som er en meter tykk og ca 12 meter lang og 6 meter høy og fylt av tykke armeringsjern. Denne muren må stå på et godt fundament, og det viste seg også at fundamentet var av dårlig fjell. Normalt vil betongkonstruksjonen stå på fjell, men her måtte det graves ned to meter under gulvet i tunnelen, og fortsatt var det dårlig fjell. Det ble da støpt en såle, og det gikk ca 15 m3 betong bare til sålen. Deretter kunne arbeidene begynne på selve muren som skal tette hullet.

Under arbeidet med forskaling gikk det flere nye, små ras som raste inn i allerede oppsatte forskaling, og dette medførte at det måtte påføres sprøytebetong på fjellet i bunn av gropa for å sikre både personell og utstyr.

Selve tettingen av hullet foregår i 4 støpe etapper. Denne uka støpes etappe 2, deretter må det forskales videre slik at selve taket på tunnelen kan tettes. Disse arbeidene med betong er beregnet å pågå til månedsskifte nov/des, dersom ikke noe mer uforutsett dukker opp.

Dette er arbeid som foregår inne i en avløpstunnel. Det er krevende arbeid, og all ære til de som jobber her uke etter uke.

Når den siste betongen har fått herde en stund kan selve hullet begynne å fylles igjen med sprengstein, denne steinen ligger og venter på Flotmyr. Når hullet er fylt opp og arbeidet her er ferdigstilt må avløpsrør, høyspentkabel og andre kabler legges tilbake på plass i fortauet langs Haukelivegen. Deretter må det lages veg, fortau, kantstein m.m. og til slutt asfaltering. Det er ikke mulig å rekke ferdigstillelse av alt dette i løpet av inneværende år.

Det er forventet kostnader rundt 9 millioner kr.

Kontaktperson

Vassbakk & Stol
Kjell Oddvar Svendsen
Telefon 926 96 292
E-post kjelloddvar.svendsen@vassbakk.no

Det nærmer seg slutten på arbeidet med synkehullet i Haukelivegen. - Klikk for stort bilde
Det nærmer seg slutten på arbeidet med synkehullet i Haukelivegen. - Klikk for stort bilde
Det nærmer seg slutten på arbeidet med synkehullet i Haukelivegen. - Klikk for stort bilde
Det nærmer seg slutten på arbeidet med synkehullet i Haukelivegen. - Klikk for stort bilde