Hafrfjordsgate 18+20+22 stengt for beboere

Siste del av Hafrfjordsgate blir stengt for gjennomkjøring og myke trafikanter blir henvist til alternativ rute.

Beboere i 18+20+22 vil kjøre ut/inn åpen bom. Berørte beboere og KIWI blir informert om arbeidet.

Arbeid med kloakk vil pågå i perioden 25.04-30.06 og vegen åpner så fort arbeidet i vegareal er ferdig.

 

Entreprenør:
Haugesund Kommune,
Teknisk Enhet
v/ Tor Kåre Mæland
Mobil: 970 91 288

Kontaktinformasjon

Tor Kåre Mæland
E-post
Telefon 52 74 33 20
Mobil 970 91 288

Teknisk - plan