Graving i Sørhuaggata, Skåregata, Skjoldavegen og Torgata

I forbindelse med utbedring av strømnettet vil det bli utført arbeid av Birkeland AS for Haugaland Kraft. Arbeidet vil pågå i perioden 22. mars til 31. desember og vil berøre Sørhauggata, Skåregata, Skjoldavegen og Torggata.

Entrenpenør har inngått avtale med Kolumbus om å flytte busstopp. Det vil bli benyttet stålplater slik at biler kan passere mens arbeidet pågår. Skilting vil bli flyttet etter hvert som arbeidet går fremover.

Kontaktperson
Hege Berggreen Førland, konsulent teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 68 eller 954 51 742