Gravearbeid i Imslandsgata/Sandeidgata

Vi skifter for tiden ut gamle vann- og avløpsledninger i Imslandsgata/Sandeidgata. 

Haugesund kommune driver kontinuerlig med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Gamle rør skal skiftes ut, og gamle avløpsledninger skal separeres slik at kloakk får et rør og regnvann/veivann får eget rør. Kloakk blir da ledet til kloakkrenseanlegget på Årabrot, mens regnvann/veivann blir sluppet til nærmeste sjø/vassdrag. Dette skal nå gjennomføres i Imslandgata/Sandeidgata.  

Et kart som viser hvordan gravearbeidet for vann og avløp starter i krysset mellom Spannavegen og Sandeidgata, grøften fortsetter nord-østover på Sandeidgata. Etter at grøften har passert Sandeidgata 4 går grøften i retning nord-vest og prosjektet er ferdig når grøften har nådd Imslandgata. Tegningen viser også hvilke eiendommer hvor det legges ut stikk som kobles på når alle berørte eiendommer har separert sine private avløpsledninger. - Klikk for stort bildeKartet viser hvordan gravearbeidet for vann og avløp starter i krysset mellom Spannavegen og Sandeidgata, grøften fortsetter nord-østover på Sandeidgata. Etter at grøften har passert Sandeidgata 4 går grøften i retning nord-vest og prosjektet er ferdig når grøften har nådd Imslandgata. Tegningen viser også hvilke eiendommer hvor det legges ut stikk som kobles på når alle berørte eiendommer har separert sine private avløpsledninger.

Stengt i perioder

Deler av Sandeidgata, Imslandgata og Spannavegen vil i perioder bli stengt i anleggsperioden. Fremdriftsplanen for prosjektet vil bli oppdatert når valgt entreprenør kommer på plass. Når Sandeidgata er stengt, må omkjøringsveien vist i figuren under benyttes.

Bilde tatt fra luften som  viser omkjøringsveien når Sandeidgata er stengt på grunn av gravearbeid. Omkjøringen vil gjelde beboere som ikke kommer seg ut i krysset mellom Spannavegen og Sandeidgata. Omkjøringen vil gå på gang- og sykkelvegen mellom blokkene, da kommer en ut på Saltveitvegen parkeringsplass. Fra der kjører en ut på Saltveitvegen som tar deg til Stavangergata.   - Klikk for stort bildeBildet viser omkjøringsveien når Sandeidgata er stengt på grunn av gravearbeid. Omkjøringen vil gjelde beboere som ikke kommer seg ut i krysset mellom Spannavegen og Sandeidgata. Omkjøringen vil gå på gang- og sykkelvegen mellom blokkene, da kommer en ut på Saltveitvegen parkeringsplass. Fra der kjører en ut på Saltveitvegen som tar deg til Stavangergata.

Tentativ fremdriftsplan

Oppstart er i løpet av februar 2023. Gravearbeidet vil, om alt går etter planen, vare til juni 2023.

Har du spørsmål?

Kontakt COWI Haugesund, telefon 91 14 76 18 e-post: MILI@cowi.com  e-post merkes: Gravearbeid Imslandgata/Sandeidgata.
Kontakt entreprenør Vassbakk & Stol: Formann Leif Inge Stange, telefon 93 01 55 73 e-post: leif-inge.stange@vassbakk.no