Fjerning av hogstmodent tømmer ved Eivindsvatnet

Det skal i perioden 15. desember til 31. januar jobbes med å fjerne hogstmodent tømmer som er plantet i bukten sør-øst for Eivindsvatnet. Med dette klargjør vi også neste byggetrinn av turvegen (Lionsløypa) som skal gå rundt Eivindsvatnet.

Mer åpent
Det skal tas ut om lag 700m3 med tømmer. Entrepenøren starter med hogst av feltet sør for Eivindsvatnet 15.12. Etter dette går vi i gang med å fjerne tømmer på Steinsfjellet. Når vi er ferdig med arbeidet vil området fremstå som lysere og mer åpent.

Kontaktperson
Vegard Forberg, avdelingsleder Park
Tlf. 52 74 33 03
E-post: vegard.forberg@haugesund.kommune.no

 

Norsk skogbruk utføres etter kravene i Norsk PEFC Skogstandard. Her kan du se noen av de hensyn vi tar i hogsten.

Se også videoen: Skogen som klimatiltak