Deler av Kirkegata blir stengt for gjennomgjøring

På grunn av høy risiko under rivningsarbeid blir deler av Kirkegata stengt for gjennomkjøring og sperret for myke trafikanter.

Vegen blir stengt til 31.12.22.

Henvisning til alternative ruter. Når rivningen er utført tilrettelegges det for egen trase for myke trafikanter.

Kontaktperson Entreprenør:
Vassbakk & Stol v/Kenneth Knutsen
M: 92211441

kenneth.knutsen@vassbakk.no