Klage

KORT FORTALT

  • Du har rett til å klage på et vedtak dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse i saken.
  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket.

Husk at

  • klagen må være postlagt før fristen på 3 uker går ut.
  • klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
  • hvis vi ikke er enige i din klage videresendes klagen til Statsforvalteren.
  • Statsforvalteren avgjør klagen.

Slik klager du

Skjema - klage på enkeltvedtak

Du kan også sende klagen i posten

Haugesund kommune
Enhet/avdeling 
Postboks 2160
5504 Haugesund

Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven.

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund