Energi og miljø i bolig

KORT FORTALT

  • Enova kan gi deg tilskudd til energisparende tiltak og energirådgivning.
  • Energiportalen kan du finne riktig energiløsning for din bolig, og få en gratis energianalyse.

Tilskudd til energitiltak og rådgivning 

Enovas nettsider kan du få tilskudd til og råd om energibesparende tiltak. 

Energisjekk og rådgivning

Energiportalen kan du finne riktig energiløsning for din bolig, og få en gratis energianalyse som viser effekten og besparelsene av ulike tiltak. 

Fjerne oljetank

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Det vil si at du som fortsatt har oljefyr eller oljekamin som bruker vanlig fyringsolje eller parafin, må finne noe annet å varme opp boligen din. Les mer om hvordan du kan fjerne oljetanken din her.

Måle radon

Ny strålevernforskrift stiller krav til måling om radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger. Du må ikke måle radon i ditt eget hus, men hvis du leier ut deler av eller hele boligen må du måle. Nybygg må ha radonsikring. 

Statens strålevern har mer informasjon om radon og måling på sin nettside.

Kontaktinformasjon

Enova
E-post
Telefon 80 04 90 03

Telefon for bedrifter
08049

Besøksadresse
Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim

Postadresse
Postboks 5700 Torgarden, 7437 Trondheim

 

Energiportalen
E-post
Telefon 466 26 000